Raport EBI 26/2015 z 21-07-2015

22/07/2015

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 20.07.2015 r.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.07.2015 r.
Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty obrad. Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu