Raport EBI 4/2015 z 26-01-2015

26/01/2015

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu 23 stycznia 2015 r. Pani Magdalena Koch – Zając, Pan Robert Primke oraz Pan Bartosz Kurzawski powołali – na podstawie §16 ust.2 lit. a Statutu Spółki – w skład Rady Nadzorczej Verbicom S.A. Panią Magdalenę Koch – Zając.
W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu