Raport EBI 25/2015 z 20-07-2015

21/07/2015

VERBICOM – zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od kontrahenta podpisaną umowę dotyczącą systemu monitoringu wizyjnego.

W ramach przedmiotowej umowy Verbicom S.A. świadczyć będzie usługi dla Klienta będącego wiodącym integratorem teleinformatycznym.

Wartość przedmiotu umowy wynosi ponad 800.000,-pln netto (słownie: osiemsettysięcy złotychnetto).
Umowa zawarta została na okres dwudziestu czterech miesięcy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu