Raport EBI 24/2015 z 01-07-2015

01/07/2015

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 30.06.2015 r. oraz przerwa w obradach NWZ

Zarząd Spółki Verbicom S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2015 r.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 20.07.2015 r. do godziny 10:00.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 i pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: