Raport EBI z 21-01-2019

21/01/2019

tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Verbicom S. A. na dzień 18.02.2019r.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki Verbicom S. A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 18 lutego 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Poznaniu w dniu 18.02.2019r. o godz. 10, w siedzibie Spółki przy ul. Skarbka 36 w Poznaniu.

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 18.02.2019r.

– wzór pełnomocnictwa

– projekty Uchwał;

– informacja o ogólnej liczbie głosów;

 

Podstawa prawna:

  • 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.