Raport EBI 19/2015 z 02-06-2015

03/06/2015

GRUPA VERBICOM – Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy

Zarząd Verbicom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego termin planowany jest na dzień 30.06.2015 r., będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.
Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę z zysku za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w wysokości 160.493,26 zł, tj. 0,02 zł na jedną akcję.
Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Verbicom S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomendować będzie dzień 14.07.2015 r., a dzień 29.07.2015 r. jako termin wypłaty dywidendy. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu