Raport EBI 16/2017 z 29.06.2017

29/06/2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

W dniu 28 czerwca 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VERBICOM S.A.:
– mocą uchwały nr 19 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kocha
– mocą uchwały nr 18 powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Krystynę Primke
Jednocześnie Państwo Magdalena Koch-Zając oraz Robert Primke i Bartosz Kurzawski na podstawie osobistego uprawnienia powołali w skład Rady Nadzorczej:
– Pana Adama Karasia i Pana Mieczysława Zająca,
A panowie Dariusz Karpiak i Bogdan Szymczak na podstawie osobistego uprawnienia powołali w skład Rady Nadzorczej
– Panią Renatę Karpiak
W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załącznik: Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

  • kwestionariusz osobowy Andrzej Koch
  • kwestionariusz osobowy Krystyna Primke
  • kwestionariusz osobowy Renata Karpiak
  • kwestionariusz osobowy Mieczysław Zając
  • kwestionariusz osobowy Adam Karaś

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu