Raport EBI 16/2015 z 22-05-2015

25/05/2015

VERBICOM – otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną.

Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że spółka zależna:

VERSIM S.A. otrzymała zamówienie od dystrybutora działającego na rynku urządzeń elektronicznych z siedzibą w Austrii.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowych rejestratorów dźwięku i obrazu.
Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w euro i przy obecnym kursie tej waluty przekracza kwotę 1.210.000,- złotych.
Termin realizacji zamówienia: II kwartał 2015r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu