Raport EBI 15/2017 z 29.06.2017

29/06/2017
Powołanie Zarządu na nową kadencję.

W dniu 28 czerwca 2017r. Rada Nadzorcza Spółki VERBICOM S.A. zgodnie z par. 13 ust.4 i 6 Statutu Spółki powołała w skład Zarządu na nową trzyletnią kadencję:

– pana Bolesława Zająca i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu

– pana Roberta Primke i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanych członków Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik: Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego  Systemu Obrotu.

 

 

Z poważaniem

 

Bolesław Zając

Prezes Zarządu