Raport EBI 14/2017 z 28-06-2017

29/06/2017

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Verbicom S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2017 roku uchwałą nr 7/2017 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 237.729,93 zł (słownie: dwieścietrzydzieścisiedemtysięcysiedemsetdwadzieściadziewięć złotych dziewięćdziesiąttrzygrosze) tj. 0,03 zł na jedną akcję.
Dzień dywidendy został ustalony na 31 lipca 2017r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2017r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, poza 100.332 akcjami będącymi w posiadaniu Spółki, tj. akcje w liczbie 7.924.331.
Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu