Raport EBI 14/2016 z 06-07-2016

06/07/2016

Korekta raportu EBI 12/2016 – Treść uchwał podjętych przez ZWZA Verbicom S.A.

Zarząd Verbicom S.A. („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego EBI 12/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Powodem dokonania korekty jest oczywista omyłka pisarska w odniesieniu do ustalonych dat dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy wskazanych w uchwale nr 18/2016 ZWZA z dnia 30 czerwca 2016 r.

Przed dokonaniem korekty dzień dywidendy został ustalony na 7 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2015 r.

Po dokonaniu korekty dzień dywidendy został ustalony na 7 lipca 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2016 r.

Treść pozostałych uchwał pozostaje bez zmian. Treść sprostowanego aktu notarialnego zawierającego uchwały ZWZA z dnia 30 czerwca 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu