Raport EBI 13/2017 z 28-06-2017

28/06/2017

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 28.06.2017r.

Zarząd Spółki VERBICOM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2017 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

  • Uchwały podjęte na ZWZA

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu