Raport EBI 13/2016 z 01-07-2016

03/07/2016

VERBICOM – Otrzymanie istotnego zamówienia
Zarząd spółki Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od jednej z największych firm budowlanych w Polsce zamówienie dotyczące dostawy urządzeń sieciowych do nowopowstającego budynku biurowego.

W ramach przedmiotowego, przyjętego do realizacji, zamówienia Verbicom S.A. dostarczy oraz wdroży sprzęt informatyczny firmy Extreme Networks wraz z pakietem usług serwisowych.

Wartość zamówienia wynosi 617.629,-pln netto(słownie:sześćsetsiedemnaścietysięcysześćset dwadzieściadziewięćzłotych).

Termin realizacji przedmiotu zamówień określono na trzeci kwartał roku 2016.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”
Osoby reprezentujące spółkę:
• Bolesław Zając – Prezes Zarządu