Raport EBI 12/2015 z 24-04-2015

25/04/2015

VERBICOM – otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość, że spółka współzależna: ARDO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu otrzymała i przyjęła do realizacji znaczące zamówienie na usługi marketingowe.
W ramach realizacji zamówienia ARDO sp. z o.o. na zlecenie znaczącego koncernu motoryzacyjnego zorganizuje i przeprowadzi konferencje sprzedażowo – szkoleniową.
Wartość zlecenia wynosi 568.150,-zł netto (słownie:pięćsetsześćdziesiątosiemtysięcystopięćdziesiąt złotychnetto).
Termin realizacji przedmiotu umowy określono na II kwartał bieżącego roku.
Postanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju kontraktach.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu