Raport EBI 1/2019 z 02-01-19

02/01/2019

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 listopada 2018r. roku, w dniu 2 stycznia 2019 roku podpisał umowę z CGS Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bolesław Zając, Prezes Zarządu