Raport EBI 1/2018 z 30-01-2018

30/01/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:
– za IV kw. 2017r. – dnia 14 lutego 2018r.
– za I kw. 2018r. – dnia 15 maja 2018r.
– za II kw. 2018r. – dnia 14 sierpnia 2018r.
– za III kw. 2018r. – dnia 14 listopada 2018r.
Raport roczny za 2017r. – dnia 29 maja 2018r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu