Raport EBI 1/2016 z 31-01-2016

01/02/2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Spółki Verbicom S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 12 lutego 2016 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 roku;
• raport roczny za 2015 r. – 1 czerwca 2016 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2016 r. – 12 sierpnia 2016 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 10 listopada 2016 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu