Raport EBI 1/2015 z 05-01-2015

07/01/2015

VERBICOM SA VERBICOM – otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Raport Bieżący nr 1/2015

Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że spółka zależna:

VERSIM S.A. otrzymała zamówienie od dystrybutora działającego na rynku urządzeń mobilnych z siedzibą w Austrii.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zaawansowanych telefonów komórkowych.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w euro i przy obecnym kursie tej waluty przekracza kwotę 440.000 złotych.

Termin realizacji zamówienia: I kwartał 2015r.

 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi