Raport EBI 11/2017 z 01-06-2017

01/06/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2017r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

  • ogłoszenie o zwołaniu WZA
  • projekty uchwał na WZA
  • wzór pełnomocnictwa WZA
  • ogólna liczba głosów oraz akcji w Verbicom S.A.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu