Raport Bieżący nr 9/2024 z 26-06-2024

27/06/2024

Temat:  Podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2024 r. uchwałą nr 16 uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,01 zł na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy przy założeniu wypłaty wszystkich akcji wynosi 80.246,63 zł. Uchwałą nr 17 natomiast Zwyczajne Walnego Zgromadzenie postanowiło wyznaczyć jako dzień dywidendy 30 sierpnia 2024 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 20 grudnia 2024 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki.

Bolesław Zając  Prezes Zarządu