Raport Bieżący nr 8/2024 z 26-06-2024

27/06/2024

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024r.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2024 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Bolesław Zając  Prezes Zarządu