Raport bieżący ESPI nr 6/2021 z 06-05-21

06/05/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w dniu 6 maja 2021 roku podpisał umowę („Umowa”) ze spółką ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”).

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja zadania, którego przedmiotem jest dostawa i uruchomienie stacjonarnego systemu łączności dyspozytorskiej na rzecz Zamawiającego.

Emitent, tj. Wykonawca, z tytułu Umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 793 945,99 zł plus VAT.

Zgodnie z Umową Wykonawca jest obowiązany zrealizować zamówienie objęte niniejszą Umową w terminie 24 tygodni od dnia jej zawarcia.

O ewentualnych zmianach związanych z Umową Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

 

Bolesław Zając – Prezes Zarządu