Raport bieżący ESPI nr 3/2022 z 31-05-2022

31/05/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. o godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu