Raport Bieżący EBI nr 7/2022 z 31-05-2022

31/05/2022

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. o godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Bolesław Zając – Prezes Zarządu