Raport bieżący EBI nr 5/2020 z 25-05-2020

25/05/2020

Zmiana terminu publikacji raportu za 2019 rok Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za 2019 rok na dzień 26 czerwca 2020 roku w związku z przesunięciem terminu audytu danych finansowych.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2020 w dniu 8 stycznia 2020 roku pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za 2019 rok był dzień 27 maja 2020 roku.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu