Raport Bieżący EBI nr 1/2023 z 09.01.2023

09/01/2023

Podpisanie umów z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwał nr 1 i 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 grudnia 2022 roku, w dniu 9 stycznia 2023 roku podpisano z CGS Audytor sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy, których przedmiotem jest dokonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO 

Bolesław Zając    Prezes Zarządu