Raport bieżący EBI 8/2021 z 30-06-2021

30/06/2021

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. uchwałą nr 17/2021 uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,02 zł na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy przy założeniu wypłaty wszystkich akcji wynosi 160.493,26 zł. Dzień dywidendy został ustalony na 30 lipca 2021r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2021r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki tj. 8.024.663 akcje.

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu