Raport Bieżący EBI 7/2020 z 01-07-2020

07/07/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 lipca 2020 r. o godz. 12 w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca formularz do głosowania przez pełnomocnika, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu