Raport Bieżący EBI 6/2019 z 18-02-2019

19/02/2019

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 18 lutego 2019r. Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

Zarząd Spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 lutego 2019 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu