Raport bieżący EBI 2/2020 z 05-02-2020

05/02/2020

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwał nr 1 i 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 grudnia 2019r., w dniu 5 lutego 2020 roku podpisał umowy z CGS Audytor spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, których przedmiotem jest dokonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu