Raport bieżący EBI 2/2022 z 07-02-2022

07/02/2022

Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego Verbicom Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwał nr 1 i 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 grudnia 2021r., w dniu 4 lutego 2022 roku podpisał umowy z CGS Audytor spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, których przedmiotem jest dokonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu