Raport bieżący EBI 12/2019 z 28-06-2019

28/06/2019

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2019r. Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

28-06-2019 17:16:23 | Bieżący | EBI | 12/2019

Zarząd Spółki VERBICOM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2019roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu