Raport bieżący EBI 1/2020 z 08-01-2020

08/01/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

08-01-2020 13:21:19 | Bieżący | EBI | 1/2020

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:
– za IV kw. 2019r. – dnia 12 lutego 2020r.
– za I kw. 2020r. – dnia 13 maja 2020r.
– za II kw. 2020r. – dnia 12 sierpnia 2020r.
– za III kw. 2020r. – dnia 13 listopada 2020r.
Raport roczny za 2019r. – dnia 27 maja 2020r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu