Raport bieżący EBI 1/2022 z 24-01-2022

24/01/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Verbicom Spółka Akcyjna

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:
– za IV kw. 2021r. – dnia 14 lutego 2022r. 
– za I kw. 2022r. – dnia 13 maja 2022r. 
– za II kw. 2022r. – dnia 12 sierpnia 2022r.
– za III kw. 2022r. – dnia 14 listopada 2022r.
Raport roczny za 2021r. – dnia 30 maja 2022r. 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu