Raport bieżący EBI 4/2022 z 12-02-2022

15/02/2022

Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect” Verbicom Spółka Akcyjna

 

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że w dniu 14 lutego 2022 r. Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2021 r.

Powodem naruszenia była publikacja raportu za IV kwartał 2021 r. w dniu 15 lutego 2022 r. zamiast w dniu 14 lutego 2022 r.
Emitent naruszył przepisy §6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieprzekazanie raportu okresowego za IV kwartał 2021 r. w terminie zgodnym z przepisami tj. w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego raport kwartalny dotyczy. Emitent wskazuje, że opóźnienie w publikacji wynikło z incydentalnego błędu.

Emitent dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

·         Bolesław Zając – Prezes Zarządu