Raport bieżący 2/2024 z 10-01-2024

10/01/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku 

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:
– za IV kw. 2023r. – dnia 12 lutego 2024r. 
– za I kw. 2024r. – dnia 10 maja 2024r. 
– za II kw. 2024r. – dnia 9 sierpnia 2024r.
– za III kw. 2024r. – dnia 8 listopada 2024r.
Raport roczny za 2023r. – dnia 29 maja 2024r

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu