Raport 1/2021 z 04-01-2021

04/01/2021

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 4 stycznia 2021 roku pełnomocnikowi spółki zależnej od Emitenta – Versim S.A. doręczona została decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2020 roku do odwołania wniesionego przez spółkę z dnia 15 stycznia 2020 r. od decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu wydanej w zakresie podatku od towarów i usług za luty 2014, marzec 2014 i kwiecień 2014. Zgodnie z treścią otrzymanego dokumentu, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu utrzymuje w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji, o której Emitent informował w dniu 2 stycznia 2020 roku. Wydana decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Jednocześnie Emitent informuje, iż spółka Versim S.A. zamierza na wydaną decyzję złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Bolesław Zając – Prezes Zarządu