Wyszukiwanie

Raport ESPI nr 7/2018 z 31-10-2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Verbicom S.A. niniejszym informuje, że w dniu 30.10.2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Bogdana Szymczaka o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta ponad próg 15% ogólnej liczby głosów. Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu […]

Raport EBI 10/2017 z 31-05-17

Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy Zarząd Verbicom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego termin planowany jest na dzień 27.06.2015 r., będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy. Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę z zysku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. […]

Raport EBI 9/2017 z 31-05-2017

Skonsolidowany raport roczny Verbicom S.A. za 2016r. Zarząd Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2016 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Verbicom Opinia i […]

Raport EBI 8/2017 z 31-05-2017

Raport Roczny Jednostkowy Verbicom S.A. za 2016 rok Zarząd Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2016 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Jednostkowy raport roczny Verbicom S A za […]

Raport ESPI 2/2017 z 31-03-2017

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umów wykonawczych. Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI 1/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. niniejszym informuje, że w dniach 30 i 31 marca 2017 r. Spółka zawarła umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”) – […]

Raport EBI 1/2017 z 31-01-2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku Zarząd Spółki Verbicom S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach: • raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 14 lutego 2017 roku; • raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 roku; • raport roczny za 2016 […]

Raport EBI 1/2016 z 31-01-2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku Zarząd Spółki Verbicom S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach: • raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 12 lutego 2016 roku; • raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 roku; • raport roczny za 2015 […]

Raport EBI 31/2015 z 11.09.2015

Powołanie Członka Rady Nadzorczej – korekta raportu Zarząd Spółki niniejszym koryguje omyłkę popełnioną w raporcie bieżącym nr 30/2015 z dnia 04.09.2015 r.: Było: Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu 4 września 2015 r. Pani Magdalena Koch – Zając, Pan Robert Primke oraz Pan Bartosz Kurzawski powołali – na podstawie §16 ust.2 lit. a Statutu […]

Raport roczny 7/2013 z 31-05-2013

Raporty roczne: jednostkowy i skonsolidowany Zarząd spółki VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2012. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Bolesław Zając – Prezes […]

Raport bieżący nr 1/2024 z 10-01-2024

Podpisanie umów z biegłym rewidentem   Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwał nr 1 oraz 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku, dnia 10 stycznia 2024 roku podpisano z CGS Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy, których przedmiotem jest dokonanie […]