Wyszukiwanie

Raport EBI 7/2023 z 31-05-2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał Verbicom Spółka Akcyjna Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 […]

Raport bieżący ESPI 3/2023 z 31-05-2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy. Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę w wysokości 80.246,63zł, tj., 0,01 zł na jedną akcję. Zarząd […]

Raport ESPI 4/2023 z 31-05-2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał Podstawa prawna: Inne uregulowania  Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka […]

Raport roczny korekta 6/2023 z 31-05-2023

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 5/2023 z dnia 31 maja 2023 roku.Korekta dotyczy uzupełnienia raportu o opinie biegłego rewidenta do raportu jednostkowego, jak i skonsolidowanego.Treść raportu przed korektą i po korekcie pozostaje bez zmian, jak […]

Raport roczny 5/2023 z 31-05-2023

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2022.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport bieżący ESPI nr 3/2022 z 31-05-2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. o godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.W załączeniu […]

Raport Bieżący EBI nr 7/2022 z 31-05-2022

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. o godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu. W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej […]

Raport ESPI 5/2020 z 31-07-2020

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 2020 KNF Data sporządzenia: 2020-07-31 Skrócona nazwa emitenta VERBICOM S.A. Temat Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą […]

Raport Bieżący EBI 8/2020 z 31-07-2020

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 lipca 2020 r. Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015) Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 lipca 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz […]

Raport EBI 4/2019 z 31-01-2019

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 18 lutego 2019 Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015) Zarząd Spółki niniejszym informuje, że otrzymał od akcjonariuszy dysponujących ponad 5% kapitału zakładowego żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 luty 2019 r. o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji […]