Wyszukiwanie

Raport bieżący ESPI nr 3/2022 z 31-05-2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. o godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.W załączeniu […]

Raport Bieżący EBI nr 7/2022 z 31-05-2022

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. o godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu. W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej […]

Raport ESPI 5/2020 z 31-07-2020

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 2020 KNF Data sporządzenia: 2020-07-31 Skrócona nazwa emitenta VERBICOM S.A. Temat Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą […]

Raport Bieżący EBI 8/2020 z 31-07-2020

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 lipca 2020 r. Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015) Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 lipca 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz […]

Raport EBI 4/2019 z 31-01-2019

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 18 lutego 2019 Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015) Zarząd Spółki niniejszym informuje, że otrzymał od akcjonariuszy dysponujących ponad 5% kapitału zakładowego żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 luty 2019 r. o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji […]

Raport ESPI nr 7/2018 z 31-10-2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Verbicom S.A. niniejszym informuje, że w dniu 30.10.2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Bogdana Szymczaka o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta ponad próg 15% ogólnej liczby głosów. Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu […]

Raport EBI 10/2017 z 31-05-17

Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy Zarząd Verbicom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego termin planowany jest na dzień 27.06.2015 r., będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy. Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę z zysku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. […]

Raport EBI 9/2017 z 31-05-2017

Skonsolidowany raport roczny Verbicom S.A. za 2016r. Zarząd Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2016 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Verbicom Opinia i […]

Raport EBI 8/2017 z 31-05-2017

Raport Roczny Jednostkowy Verbicom S.A. za 2016 rok Zarząd Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2016 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Jednostkowy raport roczny Verbicom S A za […]

Raport ESPI 2/2017 z 31-03-2017

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umów wykonawczych. Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI 1/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. niniejszym informuje, że w dniach 30 i 31 marca 2017 r. Spółka zawarła umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”) – […]