Historia

2002
Rozpoczęcie działalności spółki oraz
podpisanie umowy partnerskiej z firmą Siemens Enterprise Communications
2003
Verbicom zostaje Dystrybutorem firmy Siemens Enterprise Communications
2005 – sierpień
Zakup spółki Versim Sp. z o.o., powstałej z przekształcenia Verbitel Sp. z o.o.
2008
Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 stycznia 2008 r. postanowiono o przekształceniu formy prawnej Verbicom Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
2008-maj
Spółka debiutuje na rynku papierów wartościowych New Connect w Warszawie
2008 – lipiec
Podpisanie umowy z firmą Siemens Enterprise Communications na sprzedaż systemów Hipath 4000
2010 – listopad
Powstanie spółki Verbitech Sp. z o.o. w ramach porozumienia między : Verbicom S.A. , Technitel Polska S.A.
2011 – marzec
Kupno spółki Twój Asystent 24 Sp. z o.o.
2011 – lipiec
Podpisanie przez Versim S.A. umowy dystrybucyjnej z firmą Enterasys
2013
Kupno spółki Visbroker Sp. z o.o.
2014 – marzec
Kupno spółki Ardo Sp. z o.o.
2014- czerwiec
Kupno spółki Verfin Sp. z o.o.
2014 – sierpień
Podpisanie przez Versim S.A. umowy dystrybucyjnej z firmą Extreme Networks
2016 – sierpień
Podpisanie przez Verbicom S.A. umowy partnerskiej z Alcatel Lucent