Grupa Verbicom na Forum Gospodarczym Metropolii Poznań!

21/04/2015

W dniach 21 i 22 kwietnia Grupa Verbicom wzięła udział w Forum Gospodarczym Metropolii Poznań na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.To szczególne przedsięwzięcie stawiające sobie za cel stworzenie platformy do debaty nad kierunkami gospodarczego rozwoju dużych ośrodków miejskich. Organizatorami są Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Urząd Miasta Poznań, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Metropolia Poznań i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

                                                   IMG_1623

Tematy poruszane podczas konferencji są dobierane i omawiane w kontekście tworzenia Metropolii Poznań.  Forum to miejsce inicjacji współpracy – dyskusji, wzajemnej inspiracji, budowy zaufania i nawiązywania kontaktów. Przedsięwzięcie cieszy się opinią najważniejszego wydarzenia gospodarczego w regionie, dzięki wspólnym wysiłkom podejmowanym przez organizatorów, ponad podziałami.