Dyplom uznania dla Verbicom S.A.

29/03/2018

Dyplom uznania dla Verbicom S.A. za udzielane od 10 lat wsparcie dla Stowarzyszenia IAESTE poprzez oferowanie staży i praktyk przyszłym inżynierom i młodym naukowcom z całego świata.