Archiwa kategorii: Raporty kwartalne

Raport kwartalny EBI nr 5/2022 13-05-2022

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku Verbicom Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport kwartalny 3/2022 z 15-02-2022

Raport Jednostkowy i Skonsolidowany za IV kwartał 2021r. Verbicom Spółka Akcyjna


Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu


raport EBI nr 11/2021 z 12-08-2021

Raport okresowy za II kwartał 2021r. Verbicom Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za 1 kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

 

Raport kwartalny nr 4/2021 z 13-05-2021

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za 1 kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport Kwartalny | EBI nr 3/2021 z 15-02-2021

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Verbicom Spółka Akcyjna Verbicom Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

 

Raport kwartalny | EBI | 11/2020 z 13-11-2020

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Verbicom Spółka Akcyjna

| Kwartalny | EBI | 11/2020

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

 

Raport Kwartalny nr 10/2020 z 12-08-2020

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

 

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport okresowy za II kwartał 2020.pdf

 

Raport kwartalny nr 4/2020 z 13-05-2020

Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2020r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

 

Raport kwartalny nr 3/2020 z 12-02-2020

Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2019r. Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2019r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu