Bieżący EBI 9/2021 z 30-06-2021

01/07/2021

Powołanie osób nadzorujących Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 18/2021 oraz nr 19/2021 powołało w skład Rady Nadzorczej:
Pana Andrzeja Koch i Panią Krystynę Primke
Jednocześnie Państwo Magdalena Koch-Zając oraz Robert Primke i Bartosz Kurzawski na podstawie osobistego uprawnienia powołali w skład Rady Nadzorczej:
– Pana Adama Karasia i Pana Mieczysława Zająca,
a panowie Dariusz Karpiak i Bogdan Szymczak na podstawie osobistego uprawnienia powołali w skład Rady Nadzorczej
– Panią Aleksandrę Szymczak
Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu