Raport EBI 3/2017 z 28-04-2017

28/04/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Verbicom S. A. na dzień 25.05.2017 r. Zarząd Spółki Verbicom S. A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 25 maja 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Poznaniu w dniu 25.05.2017 r. o godz. 10, w siedzibie Spółki przy ul. Skarbka 36 w Poznaniu. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: – treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 25.05.2017r. wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika – projekty Uchwał; – informacja o ogólnej liczbie głosów; Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.   Z poważaniem   Bolesław Zając Prezes Zarządu